tech-project.pl
STRONA GŁÓWNA OFERTA PARK MASZYN REFERENCJE PLANOWANE ZAKUPY
Z FUNDUSZY UNIJNYCH
NASZE REALIZACJE TECH-PROJECT FILMY TECH-PROJECT SPORT KONTAKT
KONTAKT

Tech-Project
Sp. z o.o. sp. k.

Koniaczów 70
37-500 Jarosław

NIP: 813-372-82-36
Regon: 365492440

Biuro firmy
ul . Podzamcze 41
37-500 Jarosław

tel/fax: 16 621 12 28
tel: 785 023 133

e-mail:
biuro@tech-project.plPLANOWANE ZAKUPY Z FUNDUSZY UNIJNYCH

tech-project.pl

Firma Tech-Project planuje zakup ze środków unijnych wysokowydajnego urządzenia do recyklingu kompletnych konstrukcji jezdni, pozwalającego na przygotowanie podbudowy drogi czy też renowacji starej drogi w jednym przejeździe. Urządzenie musi się wykazywać doskonałą jakością mieszania mas stabilizacyjnych oraz innych mas sypkich typu: cement, wapno, popioły, a także kruszenia twardego materiału skalnego typu bazalt.

tech-project.pl

Podstawowe funkcje jakie musi spełniać urządzenie:
  • Urządzenie fabrycznie nowe
  • Urządzenie pozwala na frezowanie powierzchni asfaltowych wraz z podbudową na głębokość co najmniej 150mm
  • Urządzenie umożliwia kruszenie kamienia o frakcji conajmniej 63mm
  • Urządzenie umożliwia mieszanie gruntu wraz ze spoiwem na głębokość conajmniej 400mm

Oferty można składać w formie pisemnej bezpośrednio na adres Firmy:
Tech-Project
ul. Zygmunta Zielińskiego 4
37-500 Jarosław


lub elektronicznie, skan podpisanego oryginału oferty na adres:

biuro.techproject@wp.pl

Zapytanie ofertowe do pobrania


Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2014r o godz. 16:00


Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena - 90%
2. Okres gwarancji (liczba miesięcy) - 10%

2010 © Tech-Project | Koniaczów 70, 37-500 Jarosław | Biuro firmy: ul. Podzamcze 41 , 37-500 Jarosław | e-mail: biuro@tech-project.pl
Realizajca: prokris.com